แอปพลิเคชัน

CAT

ใช้เพื่อป้องกันตะกรันภายในท่อ/เพลทของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนและการกำจัดสารเคมีป้องกันตะกรันในการใช้งานต่อไปนี้

คอนเดนเซอร์

• เครื่องทำความเย็น
• กังหันไอน้ำ

อินเตอร์สเตจ คูเลอร์

• เครื่องอัดอากาศ
• เครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติก

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน

• เปลือกหุ้ม ท่อ และ หลอดครีบ
• แผ่นแลกเปลี่ยนความร้อน

คอนเดนเซอร์แบบระเหย

• ระบบทำความเย็น

กระบวนการผลิตน้ำโดยใช้แรงดันสูงฉีดน้ำ

แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

• ระบายความร้อนด้วยน้ำ

คอนเดนเซอร์

• เครื่องทำความเย็น
• กังหันไอน้ำ

อินเตอร์สเตจ คูเลอร์

• เครื่องอัดอากาศ
• เครื่องอัดอากาศ

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน

• เปลือกหุ้ม ท่อ และ หลอดครีบ
• แผ่นแลกเปลี่ยนความร้อน

คอนเดนเซอร์แบบระเหย

• ระบบทำความเย็น

กระบวนการผลิตน้ำโดยใช้แรงดันสูงฉีดน้ำ

แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

• ระบายความร้อนด้วยน้ำ

MagCat

ใช้สำหรับป้องกันน้ำที่มีตะกอน ใช้งานต่อไปนี้

• หัวฉีดสเปรย์
• ปั๊มสูญญากาศ

AFM®

ถูกใช้แทนที่ทรายกรองทุกประเภท

เครื่องกรองน้ำดิบ ผลิตNTU ต่ำที่สุด

• กระบวนการกรองน้ำ
• น้ำที่สามารถนำไปใช้ในการอุปโภค บริโภคได้
• ระบบผลิตน้ำอ่อน
• น้ำกลั่น
• ออสโมซซิสแบบผันกลับ

เครื่องมือช่วยในการขจัดตะกอนหรือของแข็ง

• หอหล่อเย็น
• คอนเดนเซอร์แบบระเหย

กรองน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ รีไซเคิล เพื่อป้องกันเมมเบรน

• ออสโมซิสแบบผันกลับ

เครื่องกรองน้ำดิบ ผลิตNTU ต่ำที่สุด

• กระบวนการกรองน้ำ 
• น้ำที่สามารถนำไปใช้ในการอุปโภค บริโภคได้
• ระบบผลิตน้ำอ่อน 
• น้ำกลั่น 
• ออสโมซซิสแบบผันกลับ

เครื่องมือช่วยในการขจัดตะกอนหรือของแข็ง

• หอหล่อเย็น 
• คอนเดนเซอร์แบบระเหย

กรองน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ รีไซเคิล เพื่อป้องกันเมมเบรน

• ออสโมซิสแบบผันกลับ

cycloSTREAM

ใช้สำหรับกำจัดสารแขวนลอยขนาด 5 ไมครอน (SS) ออกจากน้ำหล่อเย็นเป็นตัวกรองกระแสด้านข้าง

• หอหล่อเย็น
• คอนเดนเซอร์แบบระเหย